Voorstelling 2008

“ De geflipte flierefluiter ”
Blijspel in vier bedrijven van Hub Fober.

Rolbezetting:
De familie Groen, bestaande uit Gerbrand, vader Groen (Adriaan Tielemans), Tonia, moeder Groen (Joke van Stam), dochter Charlotte (Els van de Graaff) en zoon Vincent (Sander Overbeek) hebben opa (Jeroen van Drongelen) in huis genomen. De plotseling opgedoken achterbuurvrouw Trijntje (Ria Gerritsen) zorgt evenals de notaris meneer Gelder (Jacques Glaude) voor de nodige onrust, dit allemaal gadegeslagen door de huishoudster Doortje (Cathy Padmos).
Dit stuk, geregiseerd door (Julia Kaiser) en geholpen door (Raymonde de Wever) met toegevoegde ingrediënten en inspiratie van (Afra van Ruiten) en (Ton Akerboom), de decorbouwers, hulpvaardige koffieschenkers, kortom het complete toneel-team, belooft weer met veel passie en enthousiasme ten uitvoer gebracht te worden.
Licht & Geluid Piet van Es.